Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hal İşletmelerinin İç Kontrol Sistemi ve Sektörel Sorunları: Edirne ve Çanakkale’de Bir Alan Araştırması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.769-788, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Biga Örneği

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, sa.32, ss.345-365, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Marka değeri ve Finansal Performans İlişkisi: Türkiye'de gıda Sektörü için Uzun dönemli bir çalışma

İZCEAS 2018 International Congresson Economic and Administrartive Scieneces, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Aralık 2019, ss.1157-1174

Use Of Fınancıal And Non-Fınancıal Performance Measures In Smes : Canakkale Example

6th International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.290-305

Kitap & Kitap Bölümleri

ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMLERİ

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, ''Kalmış H'', Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.48-73, 2018

Alacakların Envanter İşlemleri

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Halis Kalmış, Editör, Paradigma, ss.40-78, 2018

Safha Maliyet Yönetimi

Maliyet Muhasebesi, ''Kalmış H'', Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.120-150, 2016

Ansiklopedide Bölümler