Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Düşünce Geleneğinin Batı Dünyasına Etkileriyle İlgili Tartışmaları Dag Nikolaus Hasse Üzerinden Okumak

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.29-47, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haben Balhis Vorschläge zur psychischen Gesundheit eine Entsprechung in der heutigen Psychologie?

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.13, pp.143-157, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Der Denker, der den Preis seiner Gedanken mit seinem Leben bezahlte: Suhrawardī al-Maqtūl - Meister der Erleuchtung

JOURNAL OF RELIGIOUS CULTURE, no.261, pp.1-15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sûfî Epistemolojinin Önemli Dayanaklarından Olan Hızır Kıssasının Kaynaklarına Dair Oryantalist İddialar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi, no.11, pp.45-57, 2017 (Other Refereed National Journals)

İbn Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye ve Fusûs’ul-Hikem’inde Hızır Kıssası Yorumu

JOURNAL OF RELIGIOUS CULTURE, no.234, pp.1-13, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazzâlî ve Leibniz Optimizminden Kant ın Otantik Teodisesine Kötülük Sorunu

Temâşâ Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.6, pp.33-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Die Moses-Ḫiḍr-Erzählung im Koran und deren Bedeutung für die sufische Koranexegese (at-tafsīr al-išārī)

JOURNAL OF RELIGIOUS CULTURE, no.209, pp.1-19, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Die Gott-Welt-Beziehung in der Existenzphilosophie Ibn ʿArabīs

JOURNAL OF RELIGIOUS CULTURE, no.203, pp.1-17, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebû Zeyd El-Belhî ve Mesâlihu'l-Ebdân ve'l-Enfus Adlı Eseri

Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 22 October 2020, pp.219-226

Batıda Sürdürülen Günümüz İbn Rüşd Çalışmalarına Örnek Olarak Averroes Edition ve DARE (Digital Averroes Research Environment) Projeleri

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 24 - 25 October 2020, pp.462-470

Kötülük Problemi Karşısında Tanrı’nın Adaletini Savunmada Augustinus Ve İrenaeus Örneği

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.2, pp.444-448

Books & Book Chapters

Teodise Tartışmalarında Optimist Yaklaşımın Bir Örneği Olarak İbn Arabî

in: İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise I, Hakan HEMŞİNLİ, Yunus KAPLAN, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.525-557, 2021

İbn Arabî’de Varlık ve Kötülük

LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, 2018