Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı, Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri , Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Manyas, Apolyont, İznik Göllerinde Kerevit (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Populasyonlarının Biyo-Ekolojik ve Morfometrik Özellikleri ile Hastalık Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması

  Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı

 • 1999 Postgraduate

  Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Nordmann) Yavrularının Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German