Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2006 Doktora

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı, Türkiye

 • 1997 - 1999 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı, Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Manyas, Apolyont, İznik Göllerinde Kerevit (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Populasyonlarının Biyo-Ekolojik ve Morfometrik Özellikleri ile Hastalık Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı

 • 1999 Yüksek Lisans

  Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Nordmann) Yavrularının Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Almanca