Prof.Dr.

SELAHATTİN YILMAZ


Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Eğitim Bilgileri

1990 - 1995

1990 - 1995

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Analitik Kimya, Türkiye

1987 - 1990

1987 - 1990

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/ Analitik Kimya, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Analitik Kimya, Türkiye

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Biyokimya, Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Çevre Kimyası, Kimya, Analitik Kimya, Elektroanalitik Yöntemler, Kromatografi, Spektroskopik Yöntemler, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

2003 - 2009

2003 - 2009

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

2001 - 2003

2001 - 2003

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

1988 - 2001

1988 - 2001

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Analitik Kimya Lab I

Lisans

Lisans

İlaç analizleri

Lisans

Lisans

Analitik voltametri

Lisans

Lisans

Analitik Kimya II

Lisans

Lisans

Analitik Kimya I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Elektroanalitik kimya I ve II

Lisans

Lisans

Elektroanalitik yöntemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Atamik spektroskopi ve analitik uygulamalrı I ve II

Lisans

Lisans

Analitik kimya

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre kirliliği ve analiz teknikleri I ve II

Lisans

Lisans

Elektroaanlitik yöntemler

Lisans

Lisans

Analitik kimya lab

Doktora

Doktora

polarografik teknikler ve analitik uygulamalrı I ve II

Doktora

Doktora

Voltametrik teknikler ve analitik uygulamaları I ve II

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Electrocatalytic oxidation of hydrazine on poly(4-aminobenzene sulfonic acid)-modified glassy carbon electrode

Sadikoglu M., YILMAZ S. , Kurt I., Selvi B., Sari H., Erduran N., et al.

RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY, cilt.52, ss.539-545, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Electrochemical Investigation of Isoniazid on Poly (p-Aminobenzene Sulfonic Acid) Film Modified Glassy Carbon Electrode

Demirbilek E., SAĞLIKOĞLU G. , Yilmaz S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, cilt.10, ss.4428-4438, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Electroanalytical Investigation of Paracetamol on Glassy Carbon Electrode by Voltammetry

ENGIN C., YILMAZ S. , SAĞLIKOĞLU G. , YAĞMUR S. , Sadikoglu M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, cilt.10, ss.1916-1926, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Study of heavy metal pollution in seawater of Kepez harbor of Canakkale (Turkey)

Yilmaz S. , Sadikoglu M.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.173, ss.899-904, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Adsorptive stripping voltammetric determination of zopiclone in tablet dosage forms and human urine

Yilmaz S.

COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, cilt.71, ss.79-83, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Concentrations of cadmium and lead heavy metals in Dardanelles seawater

SÜREN E., Yilmaz S. , Turkoglu M. , KAYA S.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.125, ss.91-98, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Journal of Scientific Perspectives

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1988 - Devam Ediyor

1988 - Devam Ediyor

kimya derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2011

Kasım 2011

Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2008

Temmuz 2008

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2008

Haziran 2008

Central European Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2007

Haziran 2007

J. Applied Electrochemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2006

Haziran 2006

Water Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2006

Haziran 2006

Water Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Ocak 2011

Ocak 2011

Çok sayıda makaleye teşvik

TÜBİTAK

Ocak 2010

Ocak 2010

makeleye teşvik

COMÜ

Ocak 2009

Ocak 2009

Yayın tesvik

COMÜ

Ocak 2007

Ocak 2007

Çok sayıda makaleye tesvik

COMUDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2008

2008

Kromatografi Kongresinde

Oturum Başkanı

Isparta-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 452

h-indeksi (WOS): 13

Jüri Üyelikleri

Mart-2014

Mart 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri üyesi - Ankara Üniversitesi-Fen Fakültesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri üyesi - Ege Üniversitesi-Fen Fakültesi

Mart-2013

Mart 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri üyesi - Ankara Üniversitesi-Fen Fakültesi

Aralık-2012

Aralık 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jüri üyesi - ODTÜ-FEN FAKÜLTESİ

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Doktora)

jüri üyesi - Ege Üniversitesi-Eczacılık Fak

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Doktora)

Jüri üyesi - COMÜ

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Doktora)

Jüri üyesi - COMÜ

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Doktora)

jüri üyesi - ÇOMÜ

Ocak-2010

Ocak 2010

Doçentlik Sınavı

Doçentlik jüri üyesi - Ankara Üniversitesi-Fen Fakültesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri üyesi - COMÜ

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri üyesi - COMÜ

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri üyesi - COMÜ

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri üyesi - COMÜ

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri üyesi - COMÜ

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri üyesi - COMÜ

Haziran-2003

Haziran 2003

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri üyesi - COMÜ