General Information

Institutional Information: Konservatuar, Müzik, Ses
Research Areas: Music Sciences

Biography

Eğitim Durumu

1990 yılında Mersin’de doğdu. 1999 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı keman bölümünü kazandı ve 2003 yılında tam zamanlı flüt bölümüne geçiş yaptı. 2010 yılında kompozisyon bölümüne de geçiş yaparak çift ana dal yapıp hem kompozisyon hem de flüt bölümüne devam etti. 2010 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. Aynı yıl bulunduğu üniversitede Öğretim Elemanı olarak çalışmaya başladı. 2013-2015 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde orkestrada Flüt sanatçısı olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında İnönü Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü’nde doktora programını kazandı. 2015 yılında hem Mersin Üniversitesi’ndeki görevine hem de doktora eğitimine devam etti. Yine aynı yılın haziran ayında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2018 yılında doktorasını tamamladı. Doktorasını tamamladıktan sonra görevinden istifa ederek 2019 yılında Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. Aynı yıl içinde Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Müdür Yardımcılığı ve Türk Müziği Bölüm Başkanlığı’na atandı. 2021 yılı Mart ayında Müzik Teorileri alanında Doçent ünvanını aldı. 

Çalışma Hayatı

2010 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Elemanı olarak göreve başladı. 2013-2015 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde orkestrada Flüt sanatçısı olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2019 yılında Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda göreve başladı. 2023 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda göre başladı. Evlidir.

Yürüttüğü Dersler 

Flüt, oda müziği, müzikal formasyon (solfej), bale solfeji, kontrpuan, form bilgisi, armoni, bilimsel araştırma teknikleri, müzikoloji bitirme çalışması, müzik tarihi, popüler müzik tarihi, çağdaş müzik tarihi, piyano, enstrüman bilgisi, müzik teorisi.

Yayınları

Müzik teorisi ve müzikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri, mesleki ve hakemli dergilerde makaleleri, uluslararası yayınevlerinde editörlükler ve kitap bölümleri ayrıca “Mazeppa Bir Öykü-Bir Analiz”; “Çalarak ve Ritimli Okuma”; “Notadan Uygulamaya Barok Müzikte Performans Analizi”; “Piyano Eşlikli Çocuk Şarkıları-Ezgilerle Boyama” adında dört kitabı bulunmaktadır.