Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Basın Ve Yayın, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Anadolu University, İletişim Fakültesi, İletişim , Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Kapitalizmde Yeniden Yapılanma ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı: Dünya’da ve Türkiye’de Açık ve E-Öğrenme Uygulamaları

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Gazetecilik

 • 2006 Postgraduate

  İletişim fakültesi öğrencilerinin internet haberciliğinin güvenilirliğine ilişkin tutumları: İstanbul, Ankara ve İzmir illerini kapsayan bir uygulama örneği

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Basın Ve Yayın

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English