Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hackerlık Kavramı, Modeller ve Medyada Hackerlığın Sunumu

AJIT-e: Academic Journal of Information Technology, cilt.11, sa.40, ss.43-64, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni İletişim Teknolojileri İle Öğrenme: Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Modelleri

ASOS Journal, sa.63, ss.84-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşçi Hareketleri ve Sendikacılığın Medya da Sunumu Bir Örnek Tekel Eylemleri

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.25, ss.271-294, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitelerde Öğretim Yönetim Sistemleri Yazılımları Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Toplumu Yazınında Emeğin Vasıflandırılması Bağlamında E-Öğrenim

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.7, sa.23, ss.7-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde BİT Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite ve Açık Eğitim Kaynakları Üzerine Bir İnceleme

TURKISH STUDIES, cilt.8, sa.8, ss.399-415, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gazetecilik Eğitiminde Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi ve Sergisi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.1

Gazetecilikte Yeni Yönelimler: Veri Gazeteciliği

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi ve Sergisi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.1

Yeni Medya Donanımlarının Neo-Klasik İktisat İle İlişkisi Bağlamında Bilgisayar Klavyeleri

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.161-168

Yeni Medya Bağlamında Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabına Yönelik Bir İnceleme

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Eğitim İletişiminde Kitlesel Açık Çevrimiçi Platformlar: Khan Akademi Örneği

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1

Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1

Haber Sitelerindeki Suriyeli Mültecilere Yönelik Okuyucu Yorumlarının Nefret Söylemi Bağlamında İncelenmesi

Yeni Medya – Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2015, ss.222-243

Türkiye Basınının Bosna Savaşını Nasıl Ele Aldığına Dair Bir İnceleme

II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 4 - 05 Eylül 2015, ss.1-10

Açık Erişim ve Korsan Parti Hareketi Üzerine Bir İnceleme

Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015, ss.15

Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Yaklaşımında E-Öğrenme

XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2013, ss.20

Teknolojik Determinizm Bağlamında Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin İncelenmesi

Akademik Bilişim 2013, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Ocak 2013, ss.29

Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi

XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.30

Türkiye’de 1980 Sonrası Süreçte Dış Ticaret ve Kadın İstihdamı Sorunsalı

3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Şubat - 02 Mart 2012, ss.48

Türk Medyasında İşçi Sınıfı Temsili, Bir Örnek: Kazakistan'daki Türk ve Kazak İşçiler Arasında Yaşanan Olayların Basında Sunumu

3. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kurultayı, Bişkek, Kırgızistan, 21 - 24 Eylül 2010, ss.56-57

Bir İmkan Olarak Çevre Odaklı Habercilik

Öğrencilerimizin Gözünden Ülkemizin Çevre Sorunları, Çanakkale, Türkiye, 20 Aralık 2009, ss.2

Kitap & Kitap Bölümleri

İnternet Medyasında İntihar Haberlerinin Sunumu

İletişimde Seçme Konular 2, Suat Gezgin, Hasan Çiftçi, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.177-217, 2020

ENGELLİLERİN MEDYADA TEMSİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II , Öztürk Serdar, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.317-345, 2020

Medyada Nefret Söylemi: George Floyd Örneği

Geçmişten Günümüze İletişim Araştırmaları -1-, Hasan Çiftçi, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.153-177, 2020

Medya Okuryazarlığı Yaklaşımları Doğrultusunda Öğretmen El Kitabına Dair Bir İnceleme

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri, Ali Acaravcı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.527-543, 2018

The Political Economy of the New Media Hardware: F and Q Keyboard Case

Global Issues in Social Sciences, Bilici N., Akgül B., Pehlivanlı R., Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.169-177, 2017

E-Öğrenme Bağlamında Açık Erişim: Tecimselleşme mi Dışlananları İçerme mi?

İletişim Ağlarında Yeni Hizmetler, Geray H., Başaran F., Aydoğan A.,, Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.243-284, 2016

Çevrimiçi Açık Ders İçeriği Üretiminde Yaşanan Gelişmelere Dair Bir İnceleme

Yeni Medya Araştırmaları - 2, Genel M. G., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.263-285, 2016

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Haberciliğinin Güvenilirliğine İlişkin Tutumları

Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları, Çelik R., Dalgalıdere S. , Editör, İskenderiye, İstanbul, ss.123-143, 2015

Kamusal Alan Kavramına Getirilen Eleştiriler Ekseninde Karşıt Kamusal Alanlara Yönelik Bir İnceleme

Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, Türkoğlu N., Toprak Alayoğlu S., Editör, Urban, İstanbul, ss.201-213, 2009