Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Alabalık Yetiştiriciliğinin Biga Yarımadasındaki (Karamenderes ve Kocabaş Çayları) Akarsu Balıklarının Bazı Biyolojik Özellikleri ve Trofik İlişkileri Üzerine Etkisi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 2012 Postgraduate

  BAZI AMFİBİ VE SÜRÜNGEN TÜRLERİNİN KOLEKSİYON ÖRNEKLERİNDEN DNA AMPLİFİKASYONU

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Foreign Languages

 • C1 Advanced English