Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2018 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

 • 2009 - 2012 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Alabalık Yetiştiriciliğinin Biga Yarımadasındaki (Karamenderes ve Kocabaş Çayları) Akarsu Balıklarının Bazı Biyolojik Özellikleri ve Trofik İlişkileri Üzerine Etkisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 2012 Yüksek Lisans

  BAZI AMFİBİ VE SÜRÜNGEN TÜRLERİNİN KOLEKSİYON ÖRNEKLERİNDEN DNA AMPLİFİKASYONU

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce