Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akıllı Şehirde Kentsel Bilgi İşlem için Hadoop Uygulaması

Electronic Letters on Science and Engineering(e-LSE), cilt.16, sa.2, ss.193-201, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Elektrikli bisiklet paylaşımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi örneği

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.112-122, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Semantic Nuclei Segmentation with Deep Learning on Breast Pathology Images

International Scientific Meeting on Electrical-Electronics and Biomedical Engineering and Computer Science (EBBT), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019 identifier identifier