Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Enerji Yönetimi

  • 2011 - 2020 Öğretim Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Teknik Bilimler Myo, Makine Ve Metal Teknolojileri