Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diverticular disease and posture during defecation : a prospective comparative study

ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA, cilt.81, sa.4, ss.490-495, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Tıp Eğitimi Alanı İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, cilt.18, sa.54, ss.10-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Program Yeterliliklerine Sahip Olma Algıları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.34-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LIFELONG LEARNING TENDENCY OF PARAMEDIC STUDENTS

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, sa.8, ss.235-243, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin Tıp Eğitimi Alanı İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, cilt.15, sa.47, ss.38-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paramedik Programı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.92-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.73-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Devlet Hastanesinde Sürekli Tıp Eğitimi Faaliyetlerine Katılma Durumunun İncelenmesi

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.2, ss.66-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Sınavları İle İlgili Görüşleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.1-6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.59-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.17, sa.31, ss.69-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıp Eğitimi Araştırmalarında Metafor Analizi Kullanımı

Ekonomik ve Yönetimsel Açıdan Sağlık Hizmetleri, Selamzade Fuad, Editör, İksad Yayınevi, Ankara, ss.183-200, 2019