Education Information

Education Information

  • 2014 - 2018 Doctorate

    Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Turkey

  • 2010 - 2013 Postgraduate

    Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Turkey

  • 1996 - 2000 Undergraduate

    Manisa Celal Bayar University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English