Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Relationship Between Attitude to Physical Education Course and School Belonging

Pedagogy of Physical Culture and Sports, cilt.24, ss.48-53, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Investigating the attitudes of special educated physical education prospective teachers towards disabled people

PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, cilt.24, ss.11-18, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Why Do Physical Education Teachers Give High Grades?

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, ss.256-269, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Journal of Global Sport and Education Research, cilt.2, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDEKİ SPOR YARALANMALARI VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi, cilt.2, ss.1-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç ÖlçeğininTürk Kültürüne Uyarlanması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.23-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.57-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, ss.242-259, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenleri Kendilerini Hangi Konularda Yetersiz Hissediyor?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Beden Eğitimi Ders Programindaki Kazanimlarin Yenilenmiş BloomTaksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Journal of Global Sport and Education Research, cilt.1, ss.33-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokulda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okullarda TutulanEvrak ve Dosyalar Hakkındaki Düşünceleri

Marmara Üniversiresi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.8-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Engellilerde Kulüp Sporcu ve Federasyonların Hizmet Ağı Yaygınlığı ve Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, ss.181-186, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim beden eğitimi dersi 1-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzunun incelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.134-141, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor Yapan Öğrencilerin Okul Aidiyetlerinin İncelenmesi

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, 24 - 26 Ekim 2019

Beden Eğitimi Dersine Tutum ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, 24 - 26 Ekim 2019

ORTAOKULDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 21 - 23 Eylül 2019, ss.820-824

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ BAZI EYALETLERDEKİ BEDEN EĞİTİMİDERS PROGRAMLARINI İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 21 - 23 Eylül 2019, ss.52-63

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE OLAN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 21 - 23 Eylül 2019, ss.797-803

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 Mart 2019, ss.33

SPOR LİSESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN (EPOCH) İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 Mart 2019, ss.1191-1197

SPOR LİSESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KARAKTER DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 Mart 2019, ss.1198-1202

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YÜKSEK NOT VERME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.421

BedenEğitimi Öğretmenliğndeki ilk Yılım

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi , 2018., 26 - 28 Nisan 2018, ss.296

Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Etik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi , 2018., 26 - 28 Nisan 2018, ss.455

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARDAKİ REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ ROLÜ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.449

Examining the Injuries of Middle School Students in Physical Education Classes

9th Conference of the International Society for theSocial Sciences of Sport (ISSSS-2017) , 2017., 13 - 15 Ekim 2017

“Examining The Physical Education Curriculums of The Primary School During 1923 to 2016 ,”

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy (ICPESPT) , 2016., 18 - 20 Kasım 2016, ss.196

İlköğretim Beden Eğitimi Dersi 1 8 Sınıflar Öğretim Programı Ve Kılavuzunun İncelenmesi

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Yeni ortaöğretim beden eğitimi ders programı kazanımlarının değerlendirilmesi

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

ORTAOKULDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Düz, SerkanKurak,Kemal Kızar, Oktay, Editör, Gece Kitaplığı, ss.383-398, 2019

BEDEN EĞITIMIÖĞRETMENLERININ ÖZELGEREKSINIMLI ÖĞRENCILER HAKKINDAKI DÜŞÜNCELERI

Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Düz,SerkanKurak, Kemal Kızar,Oktay, Editör, Gece Kitaplığı, ss.365-382, 2019

ORTAOKULDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGIDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, AYKORA,EMRAHÖZEN,GÖKMEN, Editör, İKSAD PUBLİSHİNG, ss.85-100, 2019