Araştırma Alanları

 • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Polimer Teknolojisi

 • Elektrokimyasal Teknolojiler

 • Temel İşlemler ve Termodinamik

 • Termodinamik

 • Ayırma İşlemleri

 • Kütle Aktarımı

 • Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler

 • Optik Özellikler

 • Polimerik Malzemeler

 • Kimya

 • Elektrokimya

 • Organik Kimya

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji