Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

 • 2017 - 2021 Postgraduate

  Konya Technical University, Faculty Of Engıneerıng, Turkey

 • 2015 - 2018 Undergraduate Double Major

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Turkey

 • 2015 - 2017 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng, Kimya Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Betainin Şeker Pancarı İşleme Süreci Yan Ürünlerinden Tepkimeli Özütleme Yöntemi ile Geri Kazanımı

  Konya Technical University, Graduate Educatıon, Traınıng And Research Instıtute

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

  Renewable Energy Sources , YEVDES Projesi

 • 2013Laboratuvar Akreditasyonu

  Education Management and Planning , TS EN ISO / IEC 17025