Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atomik ve moleküler etkileşimler

  • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

  • Malzeme Bilimi

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri

  • Temel Bilimler