General Information

Biography

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünde tamamlamıştır. 2008 yılında Beşeri Coğrafya alanında doçent olup, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma konuları nüfus coğrafyası, uluslararası emek göçü, iç göçler ve siyasi coğrafyada alanında özelikle seçim coğrafyası ve bölgesel siyasi tercihler alanında toplanmaktadır. Alanında ikisi Tübitak olmak dört 4 proje yürütücülüğü yapmıştır. Çalışma konuları ile ilgili iki kitap, üç kitap bölümü ve çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır. Uzmanlık alanı dışında çevre ve kadın araştırmaları konuları ile de ilgilenmektedir.

Institutional Information

Unit
Fen Edebiyat Fakültesi
Department
Coğrafya
Program
Beşeri Coğrafya

Contact

Email
sozozen@comu.edu.tr
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/sozozen
Office Phone
+90 286 218 0018 Extension: 1792
Office
129