General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya, Beşeri Coğrafya
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Geography, Human Geography

Names in Publications: https://avesis.comu.edu.tr/researcher/user/profile#

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Thesis Advisory

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünde tamamlamıştır. Beşeri Coğrafya alanında doçent olup, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma konuları nüfus coğrafyası, uluslararası emek göçü, iç göçler ve siyasi coğrafyada alanında özelikle seçim coğrafyası ve bölgesel siyasi tercihler alanında toplanmaktadır. Alanında ikisi Tübitak olmak üzere çok sayısa proje yürütücülüğü yapmıştır. Uzmanlık alanı dışında sanat, çevre ve kadın araştırmaları konuları ile de ilgilenmektedir.

Contact