Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, cilt.4, ss.2456-2471, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, cilt.4, ss.2018-2030, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Tespitine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1958-1970, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Healthy Nutrition Perception and Food Neophobia on Behavioral Intentions towards Edible Insect Products

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, cilt.1, ss.36-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Conservatism and Cultural Openness on CareerRequest in Halal Tourism

2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.728-729

Küresel Isınmanın Kış Turizmine Etkisi

Uluslararası Sivas turizm Kogresi, 23 - 25 Şubat 2018

KÜRESEL ISINMANIN KIŞ TURİZMİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 23 Şubat - 25 Ağustos 2018, ss.370-378

Otel İşletmelerinin Örgüt Kültürlerinin Çift S Modeli Kapsamında İncelenmesi: Antalya’daki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

The first international congress on future of tourism: Innovation, entrepreneurship and sustainability, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

A Research on Dining Experience in Restaurants of Vegan Lifestyle Adopted People

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.61

Yerel Halkın Yazlıkçılara Yönelik Algıları: Altınoluk Örneği

Balıkesir 2. Kent Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2015, ss.1-11

Turizm İşletmelerinde Psikolojik Yıldırma Uygulamaları ve Turizm Öğrencilerinin Sektör Tercihleri Üzerindeki Etkisi

1st International Conference "Business Administration and Corporate Social Responsibility", Azerbaycan Devlet İktisat Ünivers, Baku, Azerbaycan, 23 - 25 Kasım 2012, ss.419-443

Türkiye de Sualtı Zenginliklerinin Turistik Çekicilik Olarak Kullanılmasında Tanıtım Faaliyetlerinin Rolü ve Önemi

Sualtı Değerleri ve Turizm Sempozyumu, 7-9 Haziran 2012 Ayvalık / Balıkesir, Balıkesir, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2012

VANİLYA BAHARATI VE KULLANIM ALANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators, Konya, Türkiye, 28 - 20 Mayıs 2015, ss.703-710

Türk Turizm Eğitimi İçerisinde BTİOYO nun Yeri ve Önemi

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın / Kuşadası, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2014, ss.943-953

Turizmin Sosyo Kültürel Etkileri ve Şirince Halkının Algılamaları

13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2012, ss.281-300

Türkiye de Yerel Turizm Ofislerinin Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Business Management in the Globalized World and CSR, 1st International Scientific-Practical Conference “Business Administration and Corporate Social Responsibility, Baku, Azerbaycan, 23 - 25 Kasım 2012, ss.394-402

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunlarının BTİOYO Turizm Sektöründeki İstihdam Profili

Turizm Eğitimi Konferansı-Tebliğler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2012, ss.109-120

Turizmin Gelişmesinde Yerel Halkın Beklentileri Gönen Örneği

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer / ANTALYA, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.384-402

Pazarlama İletişim Aracı Olarak İnternet Butik Otellerin Web Sayfalarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

12. Ulusal Turizm Kongresi: Türk Turizminde Sürdürülebilir Rekabet Avantajının Elde Edilmesi, Akçakoca – Düzce, Akçakoca / DÜZCE, Türkiye, 30 Kasım - 04 Aralık 2011, ss.101-108

Otel İşletmelerinin Web Sayfalarının İçerik Analiziyle Değerlendirmesi Karşılaştırmalı Bir Çalışma

1st İnternational Symposium on Tourism and Hotel Management (I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu), Beyşehir / Konya, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2011, ss.253-265

Kitap & Kitap Bölümleri

Determining the Career Barriers of Women in the Kitchen

Research in Education and Social Sciences, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ulukan, Editör, Duvar Kitapevi, ss.373-391, 2020

ASSESSMENT OF MEDICAL TOURISM POTENTIAL OF TURKEY

SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends, Hasan BABACAN, Ruhi İNAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.246-261, 2020

Determining the Career Barriers of Women in the Kitchen

Research in Education and Social Sciences, Hasan ULUKAN, Editör, Duvar Yayınları, İzmir, ss.373-394, 2020

EFFECTS OF CONSUMER ETHNOCENTRISM ON PURCHASE INTENTION FOR DOMESTIC/FOREIGN PACKAGE TOURS: A CASE STUDY OF TURKEY

Theory and Research in Social, Human and Administrative Sciences, Erdem Sarıkaya, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.353-378, 2020

Rural Tourism , Rural Tourism Destinations’xx Attributes and RuralTourists’xxMotivations

Travel Motivations, a systematic analysis of travel motivations in different tourism contexts, Onur Çakır, Editör, Lambert, Beau Bassin, ss.142-168, 2019

IMPORTANCE OF CULTURAL TOURISM IN DESTINATION MARKETING

New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences, Sinan Sönmez, Ertan Özçoban, Dursun Balkan, Hüseyin Karakuş, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.417-431, 2019

TURİST REHBERLERİNİN TÜKENMİŞLİK BOYUTLARININ İNCELENMESİ ÇANAKKALE REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

Turizm Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.535-549, 2018

Vegans’ Expectations from Restaurants and Their Thoughts on Vegan Restaurants

Current Perspectives in Social Science, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Alina-Andreea Dragoescu, Editör, E-BWN, ss.203-210, 2017

The Effect of Perceived Organizational Justice on the Organizational Culture inHotel Enterprises

Developments in Social Sciences, Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.633-645, 2017

Vegans’ Expectations from Restaurants and Their Thoughts about Vegan Restaurants

Current Perspectives in Social Sciences, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Alina-Andreea Dragoescu, Editör, E-BWN, Bialystok, ss.195-202, 2017

Vegans’ Expectations from Restaurants and Their Thoughts on Vegan Restaurants

Current Perspectives in Social Science, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Alina-Andreea Dragoescu, Editör, E-BWN, ss.203-210, 2017