Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HİZMET ODAKLILIĞIN ÇALIŞAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.29, sa.2, ss.393-406, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşgören Katılımı Üzerindeki Etkisi: İş Zenginleştirme Ve Güçlendirmenin Düzenleyici Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.89-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KURUMSAL YETKİNLİKLERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.40, ss.175-192, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of entrepreneurial marketing on firms' innovative performance in Turkish SMEs

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.871-878 identifier