Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Sosyal POlitika ve İyi Yönetişim

in: Siyasal, Ekonomik ve Entellektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Karakaş Mehmet, Karatepe Selin, Benli Fatma, Editor, Beta Yayıncılık, pp.201-211, 2018 Sustainable Development