Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSMANLI EDEBİYATINDA BİR EDEBÎ ELEŞTİRİ METNİ: ŞERH-İ CEDÎD Ü MUHTASAR-I MÜFÎD

ULUSLARARASI TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Edremit, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.880-894

Books & Book Chapters

Emîrî’nin Ahlâk-ı Kâmilîn Tercümesi

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2020

16. Asır Şairlerinden Defterî ve Divanı

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2020

VÜCÛDÎ ŞÂHİD-İ MA’NÂ

PARADİGMA AKADEMİ, Çanakkale, 2018