Education Information

Education Information

 • 2018 - 2023 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Turkey

 • 2016 - 2018 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Trakya University, Kırklareli Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Memurluğu, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  The Effect of Acupressure of Interventional Pain in Infancy Period Before Immunization: A Randomized Placebo-Controlled Trial Sustainable Development

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Department Of Child Health And Diseases Nursing

 • 2018 Postgraduate

  Topuk Kanı Alma İşleminden Önce Yenidoğanlara Uygulanan Akupresürün Girişimsel Ağrıya Etkisi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Yenidoğan ve Çocuklarda İlaç Uygulama Kursu

  Health&Medicine , 44. Pediatrics Days 23. Pediatric Nursing Days Congress

 • 2022Çocuk Hematoloji Onkoloji Kursu

  Health&Medicine , 44. Pediatrics Days 23. Pediatric Nursing Days Congress

 • 2022Course: Academic Writing

  Vocational Course , İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

 • 2022Course: Research Methods

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

 • 2021Eğiticinin Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

 • 2017Çocuklarda Kanıta Dayalı Kateter Bakımı ve Kan Alma

  Health&Medicine , 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi

 • 2017Temel Akupresur Sertifika Eğitimi

  Health&Medicine , T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Medikal Analitik Masaj Kursu

 • 2016Akupresur Kursu

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi