Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Annelerin COVID-19 Pandemisine ilişkin Korku ve Anksiyete Düzeylerinin Emzirme Özyeterlilik ve Yetersiz Süt Algısı Üzerine Etkisi

4. Uluslararası Akdeniz ile 3.Uluslararası ve 8.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 03 June 2023, pp.1

Topuk Kanı Alma İşleminden Önce Yenidoğanlara Uygulanan Akupresürün Girişimsel Ağrıya Etkisi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.1

Doğum Sonrası Kanguru Bakımı Yapan Annelerin Sütlerinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.1

Gençlerin Erkek Sünneti İle İlgili Görüşleri Ve Kültürel Yaklaşımları.

1. Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017

Term Bebeklerde Ten Tene Temasın Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Düzeyi ve Sütün Yeterlilik Algısına Etkisi

1. Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.90-91

Çocuklarda Refleksoloji Uygulamasıyla İlgili Yapılan Çalışmaların Literatür Taraması

1.Uluslararası 6.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.1

Akupresürün Çocuklarda Kullanımına Yönelik Literatür Taraması

1. Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.1

Doğum Şeklinin Maternal Bağlanma İle İlişkisi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.67-68

Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanım Durumları

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (UHOK-2016), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.1, no.1, pp.101

The Role Of Nurses in The Practice of Traditional and Alternative Medicine

I. Uluslararası Tamamlayıcı Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Adana, Turkey, 24 - 26 November 2016

Complementary and Alternative Therapies for Pain Relief in Pediatric Age Groups

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.1

Books & Book Chapters

A Nonpharmacological Approach On Procedural Pain Management İn Neonates: Acupressure Practice

in: Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editor, Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.148-162, 2020