Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Overview of the Current Career Status of CEIT Department Graduates

Journal of Education Theory and Practical Research, cilt.6, sa.3, ss.21-47, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implementation and evaluation of flipped learning approach with an educational social network

International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments, cilt.6, sa.4, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating computer games for the professional development of teachers: The case of atlantis remixed

International Journal of Virtual and Augmented Reality (IJVAR), cilt.1, sa.2, ss.60-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CONTENT ANALYSIS OF VARIABLES ON ADAPTIVE LEARNING ENVIRONMENT: 2000-2015

International Women Online Journal of Distance Education, cilt.16, sa.2, ss.22-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alanyazın incelemesi

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.71-93, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Öğrenme Ortamlarında Ters Yüz Sınıf Modelinin Gerçekleştirilebilirliği Üzerine Bir Öneri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.20-29, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.28-41, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Teknoloji Destekli Eğitim Araştırmalarının Uluslararası Kapsamda İncelenmesi

11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1

Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarındaki Değişkenlere İlişkin Bir Analiz Çalışması: 2000-2015

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 Mayıs - 18 Haziran 2016, ss.1

Öğretim Elemanlarının Öğrenciler ile Facebook Üzerinden Arkadaş Olma Durumlarına Yönelik Algıları

3rd International Instructional Technologies &Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.1

ÖZEL EĞiTiMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI YOL HARİTASI

6 th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.111

ÖĞRETME VE ÖĞRENMENİN YENİ YOLU: TERS YÜZ SINIF MODELİ

6 th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.110

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Kullanımına İlişkin Görüşleri: ÇOMUZEM Örneği

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.37

Sosyal Bulunuşluk Bağlamında Facebook’un Eğitime Entegrasyonu

2nd International Technologies & Teacher Education Symposium, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2014, ss.26

Trend in Open and Distance Education Research: Analysis of Major Journals

IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2010, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireyler ve Uzaktan Eğitim

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Odabaşı Hatice Ferhan,Akkoyunlu Buket,İşman Aytekin, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.808-824, 2020

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Teknoloji

Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme, Mukaddes ERDEM,Fırat SARSAR, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.627-642, 2020

ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI: TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editör, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, Ankara, ss.407-424, 2018

IPTV'de Uzaktan Eğitim Amaçlı Arayüz Tasarımı

TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar-IV, Yüzer T. V., Telli Yamamoto G., Demiray U. , Editör, T. C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.81-93, 2013