Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating computer games for the professional development of teachers: The case of atlantis remixed

International Journal of Virtual and Augmented Reality (IJVAR), cilt.1, no.2, ss.60-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CONTENT ANALYSIS OF VARIABLES ON ADAPTIVE LEARNING ENVIRONMENT: 2000-2015

International Women Online Journal of Distance Education, cilt.16, no.2, ss.22-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alanyazın incelemesi

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.71-93, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Öğrenme Ortamlarında Ters Yüz Sınıf Modelinin Gerçekleştirilebilirliği Üzerine Bir Öneri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.20-29, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.2, ss.28-41, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Teknoloji Destekli Eğitim Araştırmalarının Uluslararası Kapsamda İncelenmesi

11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1

Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarındaki Değişkenlere İlişkin Bir Analiz Çalışması: 2000-2015

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 Mayıs - 18 Haziran 2016, ss.1

Öğretim Elemanlarının Öğrenciler ile Facebook Üzerinden Arkadaş Olma Durumlarına Yönelik Algıları

3rd International Instructional Technologies &Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.1

ÖZEL EĞiTiMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI YOL HARİTASI

6 th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.111

ÖĞRETME VE ÖĞRENMENİN YENİ YOLU: TERS YÜZ SINIF MODELİ

6 th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.110

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Kullanımına İlişkin Görüşleri: ÇOMUZEM Örneği

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.37

Sosyal Bulunuşluk Bağlamında Facebook’un Eğitime Entegrasyonu

2nd International Technologies & Teacher Education Symposium, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2014, ss.26

Trend in Open and Distance Education Research: Analysis of Major Journals

IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2010, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Teknoloji

Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme, Mukaddes ERDEM,Fırat SARSAR, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.627-642, 2020

ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI: TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editör, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, Ankara, ss.407-424, 2018

IPTV'de Uzaktan Eğitim Amaçlı Arayüz Tasarımı

TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar-IV, Yüzer T. V., Telli Yamamoto G., Demiray U. , Editör, T. C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.81-93, 2013