Res. Asst. PhDTUĞÇE YILDIZ


Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, International Relations, European Studies

Education Information

2015 - 2021

2015 - 2021

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Goteborg University, Faculty Of Political Science, European Studies, Sweden

2008 - 2011

2008 - 2011

Undergraduate Double Major

Izmir University Of Economics, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Uluslararası Ticaret Ve Finansman, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Izmir University Of Economics, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

The EU's Differentiated Democracy Promotion Policies in Ukraine and Georgia: The Effects of Russia as an Illiberal Regional Power

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, International Relations

2013

2013

Postgraduate

Understanding the Effects of Economic Crisis of 2008 on Public Opinion over Climate Change Multilevel Cross-National Analysis in EU Countries Sustainable Development

Göteborgs Universitet (Göteborg University), Political Science, European Studies

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Political Science

International Relations

European Studies

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Turkey-EU Relations

Undergraduate

Undergraduate

Academic English IV

Undergraduate

Undergraduate

Basic Readings in Humanities

Undergraduate

Undergraduate

EU Institutions

Undergraduate

Undergraduate

Turkey -EU Relations

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Presentation Techniques

Books & Book Chapters

2022

2022

EU Democratic Governance Promotion Towards Central Asia and Illiberal Regional Powers

Yıldız T.

in: EU Good Governance Promotion in the Age of Democratic Decline, Digdem Soyaltin-Colella, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, London, pp.211-235, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Küre-yerelleşme Bağlamında Şehir Diplomasisi: Çanakkale Örneği

YILDIZ T.

in: Çanakkale Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgesel Kalkınma, Sarıdoğan Ercan, Kılıç Cüneyt, Topkaya Özgür, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.246-252, 2022

2021

2021

Yıldız T.

in: , Filiz Cicioğlu,Hacı Mehmet Boyraz, Editor, Aktif Yayınevi, İstanbul, pp.47-64, 2021

2017

2017

Küresel Yönetişim Modeli Olarak Pax Urbanica: Yükselen Popülizm Dalgasını Demokratik Kentler ile Aşmak

Akgün B., YILDIZ T.

in: Küreselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Yerel Yönetim: Ankara Şehir Araştırmaları, Akgün B., Tekin Y., Editor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Araştırmaları Merkez Kitapları, Ankara, pp.11-32, 2017 Sustainable Development

Scientific Refereeing

January 2023

January 2023

TroyAcademy

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

09 December 2021 - 10 December 2021

09 December 2021 - 10 December 2021

AESC (Association of European Studies for the Caucasus) 5th Annual Convention

Panelists

Tbilisi-Georgia

29 June 2016 - 30 June 2016

29 June 2016 - 30 June 2016

2016 EUSA Asia Pacific Conference & Postgraduate Workshop

Panelists

Kowloon-Hong Kong

Scholarships

2011 - 2013

2011 - 2013

Swedish-Turkish Scholarship for Master Studies (Yüksek lisans çalışmaları için)

Official Institutions of Foreign Countries