Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ ve TÜRKİYE

ICTEBS 2019, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019, ss.245-247

TÜRKİYE’DE SON 10 YILDA YAŞAM MEMNUNİYETİ

ICTEBS 2019, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019, ss.238-244

BDT Ülkelerinde Sağlık Sistemlerinin Etkinlik Düzeylerinin Analizi

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018, ss.505-512

TÜRKİYE DE BÖLGESEL BOŞANMA FARKLIKLARI 2004 2013 DÖNEMİ

ICOMEP/International Congress of Management Economy and Policy, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.3, ss.3275-3282

Kitap & Kitap Bölümleri

Makro Ekonomik Değişkenler ile Bölgesel Boşanma Oranları Arasındaki İlişkilerin Analizi

Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Prof.Dr.Ali ACARAVCI, Editör, NOBEL, Ankara, ss.381-398, 2018

The Effects of Defence Spending on Macroeconomic Growth ın Turkey: An Empirical Study

Istanbul Candidate for the Global Financial Center, Melike BİLDİRİCİ, Cemal ZEHİR, Fazıl KAYIKÇI, Murat KARAGÖZ, Tahsin BAKIRTAŞ, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.417-436, 2017

İkinci Bölüm: Para Talebi Teorileri

Para Banka ve Finans, Nadir EROĞLU, Halil İbrahim AYDIN, Cüneyt Yenal KESBİÇ, Editör, ORION, Ankara, ss.19-44, 2016

İktisadi Kalkınma Üzerine Yazın Taraması ve Tarihsel Gelişimi

Kalkınma Üzerine Ekonomi Politik Yazılar, Yunus Emre ÖZER, Halil İbrahim AYDIN, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.1-16, 2016

Relationships between Loan Usage and Growth in Turkey

Current Approaches in Social Sciences, Rasim Yılmaz, Günter Löschnigg, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Editör, Peter Land International Academic Publishers, ss.457-472, 2015

7.Bölüm: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli

Ekonometri, Prof.Dr. Ömer Yılmaz Doç.Dr. Nihat Işık, Editör, Lisans, ss.191-240, 2013

Bölüm 6: Basit Doğrusal Regresyon Modeli

Ekonometri, Prof. Dr. Ömer Yılmaz, Doç. Dr. Nihat Işık, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.149-190, 2013