EFFECT OF INULIN AND MALTODEXTRIN ADDITION ON CONJUGATED LINOLEIC ACID CONTENT OF KEFIRS


Dinç S. Ö., Özbey A., Erinç Ö.

Gıda, vol.43, no.3, pp.413-421, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.15237/gida.gd18025
  • Journal Name: Gıda
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.413-421
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Kefir is a fermented dairy product which has origin in Caucasus Mountains, Tibet and Mongolia for many centuries. Some of the bacteria may produce different fatty acid profiles and functional fatty acids during the fermentation in dairy products by virtue of their metabolism. In this study productions of kefir were performed after 1, 2, 3% addition of maltodextrin and inulin into milk. Control kefir was produced by using milk without maltodextrin and inulin. General chemical compound (dry matter, fat, protein and ash analysis) and conjugated linoleic acid (CLA) analysis was performed in raw milk. CLA analyses of kefirs were performed on 0, 2, 7, 14 and 21 days of the storage. This study showed that CLA content increased by fermentation but maltodextrin and inulin addition didn’t affect CLA amount during the storage.

Kefir tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kafkas dağları, Tibet ve Moğolistan kökenli fermente bir süt ürünüdür. Bazı bakteriler gelişim ve metabolizmalarının sonucu olarak süt ürünlerinde fermantasyon boyunca farklı yağ asidi profilleri ve fonksiyonel yağ asitleri oluşturabilirler. Çalışmada kefir üretimleri inek sütüne %1, %2 ve %3 oranlarında maltodekstrin ve inülin eklendikten sonra gerçekleştirilmiştir. Kontrol olarak maltodekstrin ve inülin eklenmemiş sütten kefir üretilmiştir. Kefir üretiminden önce çiğ sütte genel kimyasal bileşim (kurumadde, yağ, protein ve kül analizi) ve konjüge linoleik asit (KLA) analizi gerçekleştirilmiştir. Kefirlerde depolamanın 0, 2, 7, 14 ve 21. günlerinde KLA analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları fermantasyon işlemi ile KLA miktarının arttığını fakat maltodekstrin ve inülin ilavesinin depolama boyunca KLA miktarı üzerine bir etkisinin olmadığını göstermiştir.