Örgütsel Süreçlerdeki Kuşaklararası Çatışmalarda Kültürel Değişimlerin Rolü: Akademisyenlere Yönelik Bir Araştırma


ERDEN AYHÜN S.

Business Management Studies: An International Journal, vol.6, no.1, pp.209-236, 2018 (Peer-Reviewed Journal)