Reklamlar ve İdeoloji: Bilboard ve İnternet Reklamlarını Gösterge Bilimsel Açıdan Yeniden Okumak


Creative Commons License

Dalaylı F.

PESA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL STUDIES, vol.4, no.1, pp.184-193, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: PESA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
  • Journal Indexes: Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.184-193
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Günümüzde reklamlar özellikle de billboard ve internet reklamları;

anlam üretimini ve anlamın var olan sistem içinde dolaşımını

sağlayarak, genel anlamda rızanın üretilmesine katkı

sağlamaktadırlar. Ayrıca reklam, kapitalist sistemin temelinde yer

alan değerlerin meşrulaştırılması ve yepyeni bir ideolojik anlayışın

yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada

reklamlar tüketim toplumunda yer alan değerlerin

yaygınlaştırılmasında önemli bir işlevi olan, gösterge ve sembollerin

içinde olduğu sosyo-kültürel bir metin olarak ele alınmıştır. Bu sebeple

çalışmada, reklamı ortaya çıkaran tüketim kavramından başlayarak,

billboard ve internet reklamlarıyla daha da güçlenen tüketim

toplumunun ideolojiye olan etkilerini ve sürekli artış gösteren ideolojik

mesajlarını gösterge bilimsel açıdan değerlendirilecektir. Diğer bir

deyişle, billboard ve internet reklamlarının içerdiği anlam ve ideoloji

kavramları, gösterge bilimsel kapsamda incelenecektir.