Ada Turizmi Açısından Destinasyon Çekiciliği ve Destinasyon Marka Kimliği Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlaması


Creative Commons License

Keskin G., Akyol A.

TroyAcademy International Journal of Social Sciences, vol.6, no.2, pp.669-696, 2021 (Peer-Reviewed Journal)