Otel İşletmelerinde Kullanılan Motivasyon Araçlarının İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Edirne İli Örneği


ÖZSOY G., AKSU M.

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, vol.4, no.1, pp.17-42, 2020 (Peer-Reviewed Journal)