Bilgisayarlı Görüntüleme Teknolojileri ile Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve Sardalye (Sardina pilchardus)’nın kalite parametrelerinin incelenmesi


Creative Commons License

AYVAZ Z. , GÜNDÜZ H., ERDAĞ M., SELCUK B. B. , Ak E.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.387-400, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.33202/comuagri.486340
  • Dergi Adı: ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.387-400

Özet

Renk, önemli bir balık tazelik belirleyicisidir. Balık derisinin, gözlerinin ve solungaçların rengi tazelik hakkında birçok bilgi verir. Ancak, bu bilgiler birçok sebepten dolayı kişiden kişiye değişir (renk körlüğü, ışık, tüketici deneyimi vb.). Bilgisayarlı görüntüleme teknolojisi (BGT), bu bilgilerin sayılabilir, tekrarlanabilir ve objektif olması için geliştirilmiştir. Bu çalışmada,  Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve Sardalye (Sardina pilchardus) balıklarının BGT kullanarak renklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, depolama sırasında Toplam Uçucu Bazik Nitrojen (TVB-N), toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB), su aktivitesi, nem ve pH analizi yapılmıştır. Hamsi ve Sardalye için iki farklı depolama sıcaklığı (4 °C ve 24 °C) belirlenmiştir. 4 °C depolanan Hamsi grubunun depolamanın 3. gününde TVB-N, TAMB, pH değerleri sırasıyla 51.60 mg/100g, 4.69 KOB/g ve 6.33 değerlerine ulaşmıştır. 4 °C depolanan Sardalye grubunun depolamanın 3. gününde TVB-N, TAMB, pH değerleri sırasıyla 50.09 mg/100g, 4.69 KOB/g ve 6.38 değerlerine ulaşmıştır. 4 °C depolanan Hamsi ve Sardalye gruplarında a* değeri birbirinden önemli ölçüde farklılık göstermezken, 24 °C depolanan Hamsi ve Sardalye grupları arasında bu değer önemli ölçüde farklılık göstermiştir. 4 °C ve 24 °C depolanan Hamsi gruplarında b* değerinde depolama boyunca önemli düzeyde artış gözlenmesine rağmen 4 °C ve 24 °C depolanan Sardalye gruplarında b* değerinde depolama boyunca önemli düzeyde artış gözlemlenmemiştir.