Ultrasound Treatment of Fresh Eggs- Effects on Bacterial Quality


Creative Commons License

YÜCEER M., CANER C.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch, Niğde, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.206-212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.206-212
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Eggs are high in protein and are highly vulnerable to microbial growth in a short span of time. Fresh eggs are highly-perishable and limited shelf life. Novel preservation technologies are an interesting option to produce high-quality food products with an extended shelf life including ultrasound. Ultrasound, a form of energy by sound waves of frequencies, that could be an alternative to thermal-processing.

This study investigated bacterial reduction (Total aerobic mesophilic bacteria mold-yeast, Enterobacteriaceae, S. aureus and Salmonella) of eggs using ultrasound treatments at powers of 200W-300W-450W with exposure times of 2 and 5 min for 6 weeks at 24°C. 

Yumurta, protein açısından zengin ve mikrobiyel bozulmaya karşı ise oldukça hassastır. Taze yumurta hızlı bayatlama ile bozulabilen ve sınırlı raf ömrüne sahip bir gıda maddesidir. Yenilikçi muhafaza teknolojileri ilgi gören ve gıda ürünlerinde yüksek kaliteli ve raf ömürlü ürünlerin üretimine imkân sağlamakta olup, ultrases bu metotlar arasında yer almaktadır.  Ultrases, frekansların ses dalgalarıyla oluşturduğu bir enerji şekli olup ısıl işeme tekniğine alternatif olabilecek niteliktedir.

 

Bu çalışmada yumurta of 200W-300W-450W gücündeki ultrases 2 ve 5 dk. süre ile muamele edilerek 6 hafta boyunca 24°C’de depolama sürecinde bakteriyel popülasyon (Toplam mezofilik aerobik bakteri sayımı, küf-maya, Enterobacteriaceae, S. aureusve Salmonella) üzerindeki etkisi araştırılmıştır.