Sofralık Üzüm Kalitesini Arttırıcı Bazı Kültürel Uygulamaların Etkileri Üzerine Araştırmalar


Creative Commons License

Çoban H.

ANADOLU, (Ege Tarımsal araştırma Enstitüsü Dergisi), vol.11, no.2, pp.76-88, 2001 (Scopus)