Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Tüketici Satınalma Davranışları Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


TEMELOĞLU E., SELVİ M. S.

EGE AKADEMİK BAKIŞ, vol.8, no.1, pp.93-120, 2008 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: EGE AKADEMİK BAKIŞ
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.93-120
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of branding in hotel enterprises on consumer purchasing behaviour. For this purpose, a survey of 316 guests staying in 5 stars hotels in Istanbul has been conducted. In order to describe the data collected, each statement frequency and percentage distribution were evaluated and the connection of each factor that formed the survey to guests demographic characteristics were analyzed using Independent Samples T-Test and One-Way Anova. According to the results, it was observed that the branding of hotel companies resulted in positive purchase behaviour of consumers. On the other hand, the effect of branding on customers shows significant differences according to customers’ demographic characteristics (age, income level and profession). 

Bu araştırmanın amacı, markalaşan ya da markalaşma çabasında olan otel işletmelerinin, tüketicilerin tatil satınalma davranışı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak, İstanbul’da faaliyet gösteren on tane beş yıldızlı otel küme olarak seçilmiş ve bu otellerde konaklayan 316 müşteriye anket uygulanmıştır. Uygulama sonunda elde edilen verileri betimlemek amacıyla ankette yer alan her bir ifade frekans ve yüzde dağılımları alınarak değerlendirilmiş ve söz konusu her bir ifadeye yönelik olarak belirtilen görüşlerin müşterilerin demografik özelliklerine göre 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık gösterip göstermediği Bağımsız Örneklemler için T-Testi ve Tek Faktörlü Varyans Analizi ile test edilmiştir. Çıkan sonuçlara göre; genel olarak otel işletmelerinin markalaşmasının müşterilerin satınalma davranışlarını olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, müşterilerin genel olarak markalaşmış otellere ilişkin görüşleri bazı demografik özelliklerine (yaş, aylık gelir düzeyi ve meslek) göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.