Tüketicilerin Helal Ürün Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Kaplan M., Gezen A.

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk Islam World Social Studies, vol.4, no.14, pp.319-330, 2017 (Peer-Reviewed Journal)