Effect of production system on meat, bone and fat percentages of different carcass parts in gökçeada goat kids Gökçeada keçisi oǧlaklarinin farkli karkas parçalarindaki et, kemik, yaǧ oranlari üzerine üretim sisteminin etkisi


Özcan M., Yalçintan H., Ekiz B., Tölü C., Savaş T.

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.42, pp.171-177, 2016 (Scopus) identifier