A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF TURKEY’S GASTRONOMY-CULTURE THEMED TOURISM LOGO


Creative Commons License

AYDIN B., EŞİTTİ B., KIZILDEMIR D., BULUK B.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.6, no.2, pp.687-706, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this research is to design Turkey’s gastronomy-culture themed logo and to reach an attractive and appropriate logo for Turkey. In this context, the “mixed research method”, which allows the use of qualitative and quantitative research methods together, was preferred in the study. First of all, 16 logos were designed using qualitative research data. Logo designs were made in a process, using appropriate programs and techniques. In the quantitative part of the research, tourists were asked about their preferences over the logos designed in the field using a Likert type measurement and survey technique. As a result, it has been determined that the logos numbered A12, A15 and A8 among the designed logos are the most preferred logos. It has also been tested whether there is a significant difference between the frequency of visits to Turkey and the preference of logos.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin gastronomi-kültür temalı logosunu tasarlamak ve uygun logoya ulaşmaktır. Bu kapsamda çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasına fırsat veren “karma araştırma yöntemi” tercih edilmiştir. Öncelikle, nitel araştırma verilerine dayanarak 16 adet logo tasarlanmıştır. Logo tasarımları belirli bir süreç içerisinde, uygun programlar ve teknikler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel kısmında ise Likert tipi bir ölçüm ile anket tekniği kullanılarak sahada tasarlanan logolar üzerinden turistlere logo tercihleri sorulmuştur. Sonuç olarak tasarlanan logolar içerisinde A12, A15 ve A8 numaralı logoların en çok tercih edilen logolar olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, Türkiye’nin ziyaret edilme sıklığı ile logoların tercih edilme durumu arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı da test edilmiştir.