Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşgören Katılımı Üzerindeki Etkisi: İş Zenginleştirme Ve Güçlendirmenin Düzenleyici Etkisi


EREN M. Ş., TOKGÖZ E., SAYLAN O.

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.89-106, 2014 (Peer-Reviewed Journal)