Liderin Algılanan Yasal ve Zorlayıcı Gücünün Örgütsel Performansa Etkisi: Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Çalışma


Alper M., ÇOLAK Z.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.8, no.69, pp.1227-1239, 2021 (Peer-Reviewed Journal)