Sulama Suyu Tuzluluğunun Sakız Fasulyesinin Bazı Bitkisel Özeliklerine Etkisi


Creative Commons License

AKÇAMAN N., TAŞ İ.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.727-736, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.727-736
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The study was conducted in pots at greenhouse conditions to determine the sensitivity of the cluster bean [Cyamopsis tetragonoloba (L.] Taub.) to irrigation water salinity. The experiment was planned in completely randomized design in split plots with three replicates. A total of eight cluster bean genotypes used as the material in the study. Saline irrigation water was used prepared as to have final Sodium Absorption Ratio (SAR) of below 3 and electrical conductivity (ECi) value 0.35, 5, 15 ve 30 dS m-1 as irrigation water. Increasing irrigation water salinity has caused negativities in plants. The grain yield per pot varied from 1.39 to 10.39 g and the plant height varied from 18.61 to 80.68 cm. Increased irrigation water salinity has resulted in an increase in salinity in the plant root zone. Soil salinity (ECe) values in the plant root zone varied between 0.67-53.16 dS m-1.

Çalışma, sakız fasulyesinin [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.] sulama suyu tuzluluğuna olan hassasiyetini belirlemek amacıyla saksılarda, sera koşullarında yürütülmüştür. Çalışma bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 8 sakız fasulyesi genotipi materyal olarak kullanılmıştır. Sulama suyu olarak SAR değeri 3’den düşük olacak şekilde elektriksel iletkenlik değerleri (ECi) 0.35, 5, 15 ve 30 dS m-1 olan tuzlu sulama suları kullanılmıştır. Artan sulama suyu tuzluluğu bitkilerde olumsuzluklara neden olmuştur. Saksı başına tane verimi 1.39-10.39 gram ve bitki boyu 18.61-80.68 cm arasında değişim göstermiştir. Artan sulama suyu tuzluluğu bitki kök bölgesi tuzluluğunda artışa neden olmuştur. Bitki kök bölgesindeki toprak tuzluluğu (ECe) değerleri 0.67-53.16 dS m-1 arasında değişim göstermiştir.