Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The diversity of harmful algal bloom-triggering mechanisms and the complexity of bloom initiation

HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, vol.7, no.5, pp.1347-1362, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Determination of water quality parameters from a waste treatment plant effluent (Balıkesir-Gönen)

Marine Science and Technology Bulletin, vol.3, pp.33-38, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Environmental and Socio-Economical Effects of a Biologic Problem: Mucilage

MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY BULLETIN, vol.3, pp.13-15, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Biosorption of Cu (II) and Co (II) ions using Spirulina Platensis (Cyanophyceae)

BIBAD - Research Journal of Biological Sciences, vol.5, no.1, pp.7-12, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Blooms of Coccolithophore Emiliania huxleyi and Some Dinoflagellates in the Dardanelles, Turkey

Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.2, no.3, pp.423, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Temporal Distribution of Phytoplankton and Nutrients in the Dardanelles, Turkey

Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.2, no.3, pp.201, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Prey-quality threshold as a potential triggering mechanism of algal blooms and its sensitivity to varied hydraulic conditions

Young Scientist Conference on Marine Ecosystem Perspectives, vol.240, pp.35-36, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seasonal 13C and 15N stable isotope composition of POM in the Dardanelles Strait and influence of environmental variables

Marfresh 2018, International Freshwater and Marine Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.169-173

A Preliminary Study on the Ecological Quality of a Protected Lagoon (Çanakkale Strait, Turkey) Using TUBI Index

Marfresh 2018, International Freshwater and Marine Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.28-32

Bioaccumulation of trace metals in Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) from a copper-alloy fish farm and potential risk assessment

The JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium, Fisheries Science for Future Generations, JAPAN, Tokyo, Japan, 22 - 24 September 2017, pp.1

Çevredostu Akvakültür Endüstrisi Entegre Multi Trofik Akvakültür IMTA

Balık Çiftliklerinin Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri - Çeşme Kaymakamlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı, Çeşme-İzmir, Turkey, 17 February 2016

Does Copper Alloy Net Cage Affect Metal Accunulation in Fish

Aquacyprus-2014, 1st International Symposium on Aquatic Science andT echnology, 15 - 17 May 2014

Offshore akvakültür sistemlerinde bakır-alaşım ağların kullanımı

3.Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 24 - 26 May 2013, pp.1

Chaos: Another Solution to Aquatic Biodiversity

Turkey-Japan Marine Forum - Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, Çanakkale, Turkey, 08 November 2012, pp.14

The Environmental and Socio-Economical Effects of A Biological Problem: Mucilage

Turkey-Japan Marine Forum - Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, Çanakkale, Turkey, 08 November 2012, pp.57 Sustainable Development

Zooplankton data at two impacted areas in the Dardanelles

MarCoastEcos 2012, International Conference on Marine and Coastal Ecosystems, Tirane, Albania, 25 - 28 April 2012, pp.81

Deployment of an Integrated Multi-Trophic Aquaculture System in Offshore Conditions

Turkish-Japanese Marine Forum 2011: “Effective Utilization of Ocean Resources and Future Maritime Industries”, Oral presentation. 2-11 November 2011, Tokyo – JAPAN., Tokyo, Japan, 2 - 11 November 2011, pp.1

Modelling the input of organic materials from a marine fish farm in Western Turkey

2010 World Universities Congress, Çanakkale, Turkey, 20 - 24 October 2010, pp.1097-1100

Gerence ve Sığacık Körfezi’ndeki Balık Çiftliklerinin Bentik Fauna Üzerine Etkileri

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Çalıştay Özet Kitabı, Kocaeli, Turkey, 25 - 26 May 2010, vol.1, pp.42

Effect of Environmental Parameters on Zooplankton Dinamic in Two Fish Case Operations of Gerence and Sıgacık Bay (Aegean Sea)

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Çalıştay Özet Kitabı, Kocaeli, Turkey, 25 - 26 May 2010, vol.1, pp.19 Creative Commons License

Gerence ve Sıgacık Körfezlerinde Su ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Fitoplankton değişimleri Üzerine Olan Etkileri

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 25 - 26 May 2010, vol.1, pp.16-18

Gerence ve Sığacık Körfezlerinde Su ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Fitoplankton değişimleri Üzerine Olan Etkileri

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Çalıştay Özet Kitabı, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 May 2010, vol.1, pp.16-18

Çeşitli deniz alglerinin (Çanakkale) farklı pH'larda bazı ağır metalleri tutma kapasiteleri.

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi, Trabzon, Trabzon, Turkey, 27 April - 01 May 2010, pp.1

Çanakkale Boğazı Kladoser Populasyonlarının Mevsimsel Değişimi

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.1

Sarıçay Akarsuyu'nda Klorofil–a Miktarının Çevresel Parametrelere Bağlı Günlük Değişimi

Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 June 2008, pp.1

Kıyı Ekosistemlerinde Koruma Bölgelerinin Önemi; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Örneği

Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2008, pp.259-269

Ticari ve Açık Bir Limanda Çevresel Parametreler, Besin Tuzları, Klorofil-a ve Plankton İlişkileri: Kepez Limanı Örneği

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.46 Sustainable Development

Kepez Limanı (Çanakkale Boğazı) Kladoser Populasyonlarının Çevresel Şartlara Bağlı Değişimi

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.44

Short time variations of winter phytoplankton, nutrient and chlorophyll-a in the Dardanelles (Çanakkale Strait, Turkey)

AfPR Plankton Symposium IV, BDUA - Journal of Biology, Joao Pessoa, Brazil, 1 - 05 April 2007, vol.2, pp.63 Creative Commons License

The management of the marine biodiversity in Gallipoli peninsula national historic park, Çanakkale-Turkey

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, vol.2, pp.72 Creative Commons License Sustainable Development

Short time series of phytoplankton, nutrients and chlorophyll-a in winter period in the Dardanelles (Canakkale Strait, Turkey)

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, vol.10, pp.707 Creative Commons License

Marine Environment and endangered species of Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale

Integrated Coastal Zone Management-Biodiversity-Marine Environment, İzmir, Turkey, 19 - 22 October 2006, vol.1, pp.1 Sustainable Development

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Denizel Canlı Toplulukları ve Tür Envanteri

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Nobel Yayın No: 959, Fen ve Biyoloji Dizisi: 35, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006, vol.18, pp.93

Kepez Limanında (Çanakkale Boğazı) Çevresel Parametrelere Bağlı Olarak Alt Besin Zinciri İlişkilerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1

Sarıçay Akarsuyu’nda Klorofil–A - Besin Tuzları İlişkisinin Bir Aylık Periyotta İncelenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1

Short Time Variations in Density and Bio-volume of Noctulica scintillans (Dinophyceae) in Çanakkele Strait, Turkey

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Özet Kitabı (Özetler), Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2005, vol.13, pp.59 Creative Commons License

Manyas Gölündeki plankton dinamiğinin ekolojik modellenmesi

I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 16 - 19 May 2004, pp.1

Çoklu tür- fitoplankton rekabetinin tahmin edilmesi: besin depolamanın etkileri

Mantık, Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu Kitabı. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2004, pp.259-272

Books & Book Chapters

Bölüm 14: Demir, Sülfür ve Silis Döngüsü

in: LİMNOLOJİ Göl ve Nehir Ekosistemleri - LIMNOLOGY Lake and River Ecosystems, Ergönül M.B., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.289-328, 2017

Other Publications