Education Information

Education Information

 • 2012 - 2020 Doctorate

  Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Algılanan sosyal desteğin personel güçlendirme ve iş stresine etkisi: Kendilik algısının düzenleyicilik rolü

  Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Genel İşletme

 • 2012 Postgraduate

  Çalışanların duygusal zeka düzeylerinin işten ayrılma niyetlerine etkisi üzerine bir araştırma

  Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Genel İşletme