Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler