Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ADAPTATION OF THE HEALTHISM ATTITUDE SCALE TO TURKEY: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Human Sport Medicine, vol.21, no.1, pp.117-123, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Relationship Between Secondary School Students’ Physical Activity Attitudes and School Life Satisfaction

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.3, no.15, pp.426-437, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Exercise Addiction And Beliefs İn Sports Nutritional Supplements

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, vol.2, no.22, pp.338-343, 2020 (Other Refereed National Journals)

FUTBOL HAKEMLERİNE UYGULANAN KUVVET ANTRENMANLARININ SÜRAT, ÇEVİKLİK, AEROBİK VE ANAEROBİK KAPASİTEYE ETKİSİ

Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi, vol.3, no.1, pp.15-26, 2020 (Other Refereed National Journals)

Comparison of physical activity and skinfold thickness of studentsliving in rural and city center

Pedagogy of Physical Culture and Sports, vol.24, no.5, pp.271-277, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amatör Futbolcularda Hız, Çabukluk ve Çeviklik Performanslarının Bileşenleri

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.63-71, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Digit Ratio (2D:4D), Anaerobic Power and Athletic Ability of Young Athletes

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.12, pp.2913-2917, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İlköğretim II. kademe çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi, kendini fiziksel tanımlama ve benlik saygısı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.1050-1057, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ownership and Use of Mobile Phone – A Population based Study Physical Education and Sport College Students in Turkey

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.116, pp.5215-5222, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadınlarda Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığı

Uluslararası Hakemli akademik Spor sağlık ve Tıp bilimleri Dergisi, vol.4, no.10, pp.88-97, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bireysel ve Takım Sporları ile Uğraşan Sporcuların FMS Skorlarının Karşılaştırılması

4th Academic Sports Studies Congressof Research, 7 - 09 October 2020, pp.258-259

BASKETBOLCULARDA ALTI HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SEÇİLMİŞ FİZİKSEL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Sosyal ve Eğitim Bilimleri), Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020, vol.1, pp.96-97

Futbolcularda Denge ve Çeviklik Parametreleri

3. Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.674-677

Yüzme ve Basketbol Sporcularında Fiziksel Özellikler ve FMS Puanlarının Karşılaştırılması

3. Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.746-751

Futbolculara Uygulanan Kuvvet Antrenmanları Teknik Becerileri Geliştirir mi?

3. Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.677-682

Cimnastikçi ve Futbolcuların Fiziksel Özellikler ve FMS Puanlarının Karşılaştırılması

3. Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.702-707

Futbolcularda Çabukluk ve Çeviklik

3. Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.707-711

11-13 Yaş Yüzücülerin Fiziksel Özellikleri ve Yüzme Derecelerinin İncelenmesi

3. Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.660-665

16 Yaş Amatör Futbolcularda Baskın ve Baskın Olmayan Ayak Statik Denge Parametrelerinin Karşılaştırılması

3. Trakya Üniversiteler BirliğiUluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.701-705

16 Yaş Voleybolcularda Kuvvet Antrenmanlarının Y - Denge Skorlarına Etkisi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.53

19 Yaş Futbolcularda Kuvvet Antrenmanlarının Fonksiyonel Hareket DeğerlendirmeTesti’ne (FMS) Etkisi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.54

SEZON ÖNCESİ ANTRENMAN DÖNEMİNDE ELİT GENÇ FUTBOLCULARDAKİ HEMATOLOJİK DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.523

12 ve 16 Yaş Futbolcularda Y-Denge Değerlerinin Çeviklik Performansına Etkisi

2. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.2, pp.818

Voleybolcularda Denge ve Derin Duyu Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.2, pp.815

16 Yaş Hentbolcularda Y-Denge Değerlerinin Çeviklik Performansına Etkisi

2. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.2, pp.816

14 Yaş Voleybolcularda Farklı Pliometrik Antrenman Tekniklerinin Sıçrama Yeteneğine Etkisi

2. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.2, pp.817

COMPRASION OF AEROBIC ENDURANCE TESTS

THE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, 21 - 23 May 2017

Futbolcularda Kuvvet Aantrenmanlarının Çabukluk Performansına Etkisi

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.567

Farklı anadolu liseleri beden eğitimi dersinde teknoloji donanımlı kazanım odaklı öğrenme ortamının incelenmesi

4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 January 2013

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Teknoloji Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 January 2013

The relationship of height and score in basketball

12th International Sport Sciences Congres, Denizli, Turkey, 12 - 14 November 2012, pp.1545-1546

Efect of reaction time on performance in sprint race

12th International Sport Sciences Congres, Denizli, Turkey, 12 - 14 November 2012, pp.1521-1522

The Relationship Between Grip Force, Balance and Performance Among Young Slalom Windsurfers

12th International Sport Sciences Congres, Denizli, Turkey, 12 - 14 November 2012, pp.1492-1494

The Efficiency of Plyometric Exercises on Young Female Volleyballers

AHHPERD 126TH NATIONAL CONVENTION EXPO, Cendiago, 29 March - 02 April 2011

The Effieciency of Pliometric Exercises on Young Female Volleyballers

AAHPERD NATIONAL CONVENTIONEXPO, SAN DIEGO, United States Of America, 29 March - 02 April 2011, pp.112

ANTRENMANLI VE ANTRENMANSIZ ERKEK ÇOCUKLARDA 20M MEKİK KOŞU TESTİ

1st INTERNATIONAL CONGRES ON CHİLDREN and SPORTS, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010, pp.131-138

Antrenmanlı ve antrenmansız Erkek çocuklarda 20m mekik koşu testi

I.Uluslararası Çocuk ve spor Kongresi., Cyprus (Kktc), 19 - 22 April 2010, pp.131-138

8-13 YAŞ GRUBU KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARDA ESNEKLİK NORMLARI ÇANAKKALE ÖRNEKLEMİ

1st INTERNATIONAL CONGRES ON CHİLDREN and SPORTS, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010, pp.221-231

Books & Book Chapters

DİYABET VE EGZERSİZ

in: HİPOKİNETİK HASTALIKLAR VE EGZERSİZ, Hürmüz KOÇ, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.153-170, 2020

Spor Bilimi

in: Sporun Kavramsal Temelleri-3 (Multidisipliner Bakış), Dr. Gökmen ÖZEN Dr. Mustafa Deniz DİNDAR, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.7-15, 2020

Kardiyovasküler Fonksiyonu

in: Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvar El Kitabı, Kamil Özer, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.171-239, 2012