Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thermal indices in Western part of Turkey

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.8, ss.11193-11202, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İç Anadolu Bölgesi’nin ekstrem sıcaklık özellikleri

türk coğrafya dergisi, ss.93-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long-Term Changes in Hot and Cold Extremes in Turkey

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, ss.57-67, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Variability of 850 hPa summer temperatures over Turkey in the period of 1963- 2000

International Journal of Development and Sustainability, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Yaz Mevsimindeki Sıcak Günler ve Sıcak Günlerin Eğilimleri

Türk Coğrafya Dergisi, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biga Yarımadası Akarsu Havzalarında Hidro Klimatolojik Değişimler

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2008, ss.368-379

Wastewater management and its sustainable use in Turkey

NATO Advanced Research Workshop on Wastewater Reuse - Risk Assessment, Decision-Making and Environmental Security, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2006, ss.415-417 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Genel Klimatoloji

Genel Fiziki Coğrafya, Gönençgil, B, Editör, Nobel Yayınevi, 2018

Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Gönençgil, Barbaros, Acar Deniz, Zahide, Editör, Çantay Yayınevi, 2016