Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Turkey

 • 2016 - 2019 Post Graduate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Bölümü , Turkey

 • 2012 - 2016 Under Graduate

  Istanbul University, İktisat Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Dissertations

 • 2019 Post Graduate

  Sağlık harcamalarını etkileyen faktörlerin panel tobit modelleri ile analizi: Avrupa Birliği ülkeleri uygulaması/ Analysis of factors affecting health expenditures by panel tobit models: European Union countries of implemantation

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Bölümü / Ekonometri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English