Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Göçmen Stokunu Etkileyen Faktörlerin Yatay Kesit Analizi

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.474-481 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Savunma Harcamalarının Belirleyicileri: Bootstrap Panel Nedensellik Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar: Yatırım ve İstihdam, Büyüme ve Kalkınma, Enflasyon, Dış Ticaret, Havvanur Feyza ERDEM, Aykut BAŞOĞLU, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2018 Sustainable Development